příspěvky

Platba přispěvků na účet musí být připsán do 15. dne měsíci
 
č.ú.    2101108319/2010    V.S. číslo dresu hráče   do poznámky jméno hráče